Google Search Engine Optimization (SEO)

ปฏิบัติการ จัดการเว็บไซต์ให้เพื่อให้ติดหน้าหนึ่งของ Google

ทำอย่Google-Webmaster-Tools-Logoางไรให้ เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่งของกู้เกิ้ล ? ออกแบบเว็บไซต์ เป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมในการเสนอสินค้า หรือบริการ เพราะปัจจุบัน ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ มักจะค้นหาธุรกิจ และ บริการผ่านทางเครื่องมือค้นหา ซึ่ง Google ก็เป็นเครื่องมือค้นหาที่เป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบันดังนั้น การที่ท่านจะ ออกแบบเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์ของท่าน มีส่วนในผลการค้นหา หรือ ติดหน้าหนึ่งของกูเกิ้ล ก็จะต้อง ออกแบบเว็บไซต์ ให้อยู่ในกฏเกณฑ์ หรือกติกา ของกูเกิ้ล เท่านั้น ซึ่งถ้าท่านใช้บริการ ออกแบบเว็บไซต์ กับเว็บไซต์แกงค์ เราได้ออกแบบเพื่อรองรับ SEO อยู่แล้ว (Search Engine Friendly)

การ จัดการเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tool เป็นแนวทางสำคัญ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกติกาอย่างละเอียด เป็นการเปิดทางให้กูเกิ้ล ได้เข้าหาเว็บไซต์ และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการแนะนำ สุขภาพของเว็บไซต์ ให้กูกต้องตามกติกาด้วย

Google Search Engine Optimization (SEO) หมายถึง ปฏิบัติการจัดการ เว็บไซต์ ให้เป็นไปตามกติกาของ Google เพื่อให้เกิดผลด้านการค้นหา บนหน้าแรกของระบบการค้นหา

ปฏืบัติการต่างๆ มีมายหลายวิธี เช่น การแจ้งเกิดเว็บไซต์ แก่ Google (website submit) การฝังโค๊ด (Google verification) การวิเคราะห์ และ ฝัง Title tag, Meta tag, Meta keyword tag (meta tag optimization)  รวมถึงการสร้าง sitemap สร้าง Robots file เพื่อให้กู้เกิลเข้าหาได้ง่าย

ดังนั้น การทำ Website Optimization จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ หลักการทำงานของ Google  เป็นอย่างดี

บางท่านที่รู้แต่รู้ไม่หมด ลองผิด ลองถูกอาจทำให้เว็บไซต์กลายเป็นเว็บที่ไม่อยู่ในกฏเกณฑ์มาตรฐาน กลายเป็นช่องโหว่ของสแปม ยิ่งทำให้ผลการค้นหาแย่ลงไปอีก

 

google-seo-websitegang

การทำ SEO ต้องทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ก้าวข้ามจากหน้าสุดท้ายไปอยู่หน้าแรกให้ได้ ดั่งคำโบราณว่า “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

เพราะ SEO เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ต้องเรี่ยนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น

  • วิเคราะห์ Title meta Tag, meta description, meta keywords บนหน้าเว็บไซต์
  • ตรวจสุขภาพเว็บไซต์ด้วย Google Webmaster Tool
  • เพิ่ม Sitemap
  • ใส่ Robot file ผ่านทาง FTP เพื่อให้ search engine เข้าเก็บข้อมูลเว็บไซต์
  • ดูงานผลจาก Google พร้อมปรับปรุงแก้ไข ส่วนต่างๆ

กรอกข้อมูลส่งให้ทีมงาน

Verify a site to Google

กรอกข้อมูลเพื่อส่งให้ทีมงาน

สินค้าและบริการต่างๆ

ออกแบบเว็บไซต์
web hosting + domain name
โค๊ตราคาเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
จดโดเมเนม
Google Adword
โฆษณาเฟสบุค
Google SEO
Submit URL SEO
ปักหมุด Google Map
ระบบจองโรงแรม เว็บไซต์โรงแรม
เว็บไซต์ท่องเที่ยว
ระบบแชทสำหรับเว็บไซต์

websitegang-hotline

Pin It on Pinterest

Shares
Share This