Google Search Engine Optimization

ปฏิบัติการ จัดการเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกติกาของ Google ผ่าน Google Webmaster Tool

ทำอย่Google-Webmaster-Tools-Logoางไรให้ เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่งของกู้เกิ้ล ? ออกแบบเว็บไซต์ เป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมในการเสนอสินค้า หรือบริการ เพราะปัจจุบัน ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ มักจะค้นหาธุรกิจ และ บริการผ่านทางเครื่องมือค้นหา ซึ่ง Google ก็เป็นเครื่องมือค้นหาที่เป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบันดังนั้น การที่ท่านจะ ออกแบบเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์ของท่าน มีส่วนในผลการค้นหา หรือ ติดหน้าหนึ่งของกูเกิ้ล ก็จะต้อง ออกแบบเว็บไซต์ ให้อยู่ในกฏเกณฑ์ หรือกติกา ของกูเกิ้ล เท่านั้น ซึ่งถ้าท่านใช้บริการ ออกแบบเว็บไซต์ กับเว็บไซต์แกงค์ เราได้ออกแบบเพื่อรองรับ SEO อยู่แล้ว (Search Engine Friendly)

การ submit URL เว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tool เป็นแนวทางสำคัญ ในการบริหารจัดการ เว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกติกาอย่างละเอียด เป็นการเปิดทางให้กูเกิ้ล ได้เข้าหาเว็บไซต์ และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการแนะนำ สุขภาพของเว็บไซต์ ให้กูกต้องตามกติกา

Google Search Engine Optimization หมายถึง ปฏิบัติการจัดการ ออกแบบเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามกติกาของ Google เพื่อให้เกิดผลด้านการค้นหา ด้วยการแจ้งเกิดเว็บไซต์ แก่ Google (website submit) ด้วยการฝังโค๊ด (Google verification) วิเคราะห์ และ ฝัง Title tag, Meta tag, Meta keyword tag (meta tag optimization)  รวมถึงการสร้าง sitemap.xml และ sitemap.xml.gz สร้าง Robots file เพื่อให้กู้เกิ้ลมองเห็น และเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น การทำ Website Optimization จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ของ Google Web Master Tool และ ระยะเวลา ที่ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบ เจ้าของเว็บไซต์หลายท่าน รู้และเข้าใจ แต่อาจไม่มีเวลา หรือบางท่านรู้แต่รู้ไม่หมด อาจทำให้เว็บไซต์กลายเป็นเว็บที่ไม่อยู่ในกฏเกณฑ์ ทำให้ผลการค้นหาแย่ลงไปอีก

 

google-seo-websitegang

สินค้าและบริการต่างๆ

ออกแบบเว็บไซต์
web hosting + domain name
จดโดเมเนม
Google Adword
โฆษณาเฟสบุค
Google SEO
Submit URL SEO
ปักหมุด Google Map
ระบบจองโรงแรม เว็บไซต์โรงแรม

websitegang-hotline

ขั้นตอนการทำงาน

  • วิเคราะห์เว็บไซต์ และฝัง Title meta Tag, meta description, meta keywords บนหน้าเว็บไซต์
  • แจ้งเกิดเว็บไซต์ด้วย Google ด้วย Webmaster Tool
  • เพิ่ม Sitemap.xml.gz ผ่านทาง FTP
  • ใส่ Robot file ผ่านทาง FTP เพื่อให้ search engine เข้าเก็บข้อมูลเว็บไซต์
  • รับรายงานผลจาก Google พร้อมปรับปรุงแก้ไข ส่วน error ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลส่งให้ทีมงาน

Verify a site to Google

กรอกข้อมูลเพื่อส่งให้ทีมงาน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This