Select Page

จดโดเมนเนม ราคาถูก เริ่มต้นเพียง 380 บาทต่อปี

เว็บไซต์แกงค์ ตัวแทน จดโดเมนเนม ระดับ Platinum ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / องค์กรผู้ดูแลโดเมนและอินเทอร์เน็ตของโลก )  การ จดโดเมนเนม มีผลอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 นาที และ ท่านเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100 % พร้อมระบบจัดการโดเนเนมของท่าน ด้วยตัวเอง

***คำแนะนำในการจดโดเมนเนม

ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z หรือตัวเลข 0-9 และขีดกลาง “-” (ยัติภังค์) เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ (มหัพภาค) และห้ามเว้นวรรค.
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป – สามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่ควรยาวเกิน 63 ตัว ***ตัวอักษรตัวใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย “-“(มหัพภาค) เช่น websitegang- หรือ -websitegang
ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย “-“(มหัพภาค) 2 ตัวติดกัน เช่น website–gang

ตัวแทนจดโดเมนเนมระดับ Platinum ของ Onlinenicโดเมนเนม มีได้เพียง 1 ชื่อในโลกเท่านั้น เมื่อท่านเป็นเจ้าของโดเมนเนม และ ได้ทำการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถจดซ้ำได้อีก ดังนั้นการ จดโดเมนเนม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นชื่อที่ต้องใช้ควบกับธุรกิจออนไลน์ของคุณ

เมื่อท่านสรุปชื่อโดเมนเนมได้แล้ว ควรรีบจดทะเบียนทันที เพราะทุกๆ วินาที คนในโลกต่างมองหาโดเมนเนมดีๆ ซึ่งอาจจะเป็นโดเมนเนมที่คุณกำลังคิดอยู่พอดี

 

ใส่ชื่อโดเมนเนมที่ช่อง:
โดเมนเนม Domain Name คืออะไร?

โดเมนเนมคือ ชื่อของเว็บไซต์ ใช้ในการระบุตำแหน่ง server เพื่อการดึงข้อมูลต่างๆ จาก server ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web browser) ให้แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการ

โดเมนเนมแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ

1. TLDs ย่อมาจาก Top-Level Domains คือคำต่อท้ายชื่อโดเมนเนม ทั่วไป แบบ International เช่น .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .info, biz เป็นต้น

2. ccTLDs ย่อมาจาก Country Code Top Level Domains หมายถึง ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศไทยลท้ายด้วย .th นอกจากนั้นโดเมนเนม .th ยังสามารถแยกประเภทออกรูปแบบธุรกิจ หรือองค์กร ต่างๆ ซึ่งการจดทะเบียนโดเมนเนมจะต้องใช้ เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือองค์กร เพื่ออ้างอิงที่แตกต่างกันไป

ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญอย่างไร?

ชื่อโดเมนเนมบ่งบอกถึงชื่อหน่วยงาน บริการ หรือสินค้า ที่สามารถมีเพียง 1 ชื่อในโลกเท่านั้น จึงมีความสำคัญยังเป็นอันดับหนึ่งสำหรับทำเว็บไซต์ ท่านต้องมีชื่อโดเมนเนมก่อน นอกจากนั้น Search Engine ยังให้ความสำคัญแก่โดเมนเนม เป็นอับดับหนึ่งสำหรับการค้นหา การจดโดเมนเนม จึงจำเป็นต้องพิจาณาอย่างระมัดระวัง เพราะนั่นหมายถึง คีเวิร์ด ที่จะเป็นสะพานนำลูกค้ามาเข้าเว็บไซต์ การจดชื่อโดเมนเนมที่คล้องจองกับธุรกิจ ก็ทำให้การค้นหาธุรกิจได้ง่ายกว่า

อายุของโดเมนเนม?

โดเมนเนมมีอายุการใช้งาน ปีต่อปี หรือ 365 วัน นับถอยหลังจากวันจดทะเบียนโดเมนเนม อายุของโดเมนเนมขึ้นอยู่กับการจดโดเมเนมของผู้จดเอง ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กรณีที่ โดเมนเนมหมดอายุ ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งผ่านทางระบบของโดเมนเนม ไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนในตอนต้น  ล่วงหน้า 30 วัน 15 วัน และ 5 วัน
*** เพื่อรักษาโดเมนเนมของท่าน กรุณาชำระก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยชำระเงินด้วยการโอน หรือชำระเงินผ่านทาง Paypal
*** ในกรณีที่ท่านไม่ต่ออายุโดเมนเนมตามกำหนดอาจมีผลต่อระบบเว็บไซต์ ของท่าน ตลอดจนระบบการค้นหาของ Search Engine ด้วย

การต่ออายุโดเมนเนมหลาย ๆ ปี มีผลดีต่อ SEO เพราะ Google จะให้คะแนนเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนนานกว่า และมีการต่ออายุล่วงหน้าหลายปี มีผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณ

 

จดโดเมนภาษาไทย.com ปีละ 500 บาท

การจดโดเมนเนมภาษาไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาด้วยภาษาไทย เช่น เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาให้กับ สมุนไพรไทย การจดโดเมนเนมภาษาไทยจะให้ประสิทธิภาพการค้นหาได้ดีกว่า คำว่า thaiherb เป็นต้น

*** วิธีการจดโดเมนเนมภาษาไทย มีขั้นตอนดังนี้
กรอกชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ตามไปดู.com, รายการดีดี.com, เว็บไซต์แก๊งค์.com

  1. ลูกค้าชำระเงิน
  2. เมื่อได้รับชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการแปลงชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนั้นๆ ด้วย Program IDN converter จะได้เป็นรหัส Punycode ซึ่งโดเมนเนมจะขึ้นต้นด้วย xn--ตามด้วยรหัส.com เมื่อพิมพ์ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยบน Browser ก็เรียก ข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นมา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อว่าว่างหรือไม่ ถ้าว่างจะจดทะเบียนโดเมนเนมทันที ถ้าไม่ว่างจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ หรือ คืนเงิน

***กรณี ที่ท่านมีโดเมนเนม และมีเว็บไซต์ อยู่แล้ว  มีความประสงค์จดโดเมนเนม ภาษาไทยเพิ่ม เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหา เราสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมภาษาไทยเพิ่ม พร้อมบริการทำ DNS เพื่อชี้ไปยังโดเมนเนมเดี่ยวกันกับเว็บเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

***ค่าบริการ จดโดเมนภาษาไทย.com ปีละ 500 บาท

การจดโดเมนเนม .th

เว็บไซต์แกงค์ รับ#บริการจดโดเมนเนม ccTLDs ที่ต้องการบ่งชี้โดเมนเนมของประเทศนั้นๆ ด้วยอักษาย่อ th ซึ่งต้องใช้เอกสาร และ การรับรองอย่างถูกต้องจากทางราชการ สแกน และ  ส่งอีเมล์มาที่ office@websitegang.com

ค่าบริการจดโดเมนเนม .th 1,200 บาท ต่อปี

รายละเอียดในการดำเนินการขอจดทำเบียนโดเมนเนม .th

ccTLDs ย่อมาจาก Country Code Top Level Domains หมายถึง ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศไทยลท้ายด้วย .th นอกจากนั้นโดเมนเนม .th ยังสามารถแยกประเภทออกรูปแบบธุรกิจ หรือองค์กร ต่างๆ ซึ่งการจดทะเบียนโดเมนเนมจะต้องใช้ เอกสารอ้างอิงที่แตกต่างกันไป

โดเมนเนม .co.th หมายถึง Company คือ นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) คลิกดูตัวอย่าง ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท หนังสือบริคณสนธิ คลิกดูตัวอย่าง ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท

โดเมนเนม .ac.th ย่อมากจาก Academic Organization หมายถึง สถาบันการศึกษา ต้องมีหนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด เซ้นต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

โดเมน .or.th หมายถึง Organization เช่น มูลนิธิต่างๆ ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

โดเมนเนม .go.th หมายถึง Government หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน โดยมีตราประทับ และ ลายเซ็นต์ของหัวหน้าส่วนรับผิดชอบตามกฏหมาย

โดเมนเนม .in.th มาจากคำว่า Individual หมายถึง บุคคลทั่วไป ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน สามารถจดชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ
โดเมนเนม .mi.th หมายถึง Military Organization หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร

ขั้นตอนการจดโดเมนเนม ?
  1. ใส่ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการจด คลิกตรวจสอบโดเมนเนม
  2. ถ้าระบบแจ้งผล โดเมนเนมว่าง คลิกสั่งซื้อ เพื่อให้การสั่งซื้อเข้าสู่ตะกร้าสินค้า แล้วคลิกชำระเงิน
  3. ที่หน้าบริการเสริม ฟรี เลือกได้ทั้งหมด แล้ว ดำเนินการต่อ
  4. ตรวจสอบสินค้าและดำเนินการสั่งซื้อ >>>คลิกสั่งซื้อ 
  5. กรอกข้อมูลเจ้าของโดเมนเนม เป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่างให้ครบเพื่อผลประโยชน์ ต่อสถานะความเป็นเจ้าของโดเมนเนม คลิก ดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะออกใบเรียกเก็บ กรุณาตรวจสอบอีเมล์ สำหรับแนะนำในการชำระเงิน 
  6. เมื่อชำระเงินแล้ว แจ้งชำระเงิน
  7. เมื่อได้รับการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายใน 10 นาทีและแจ้งกลับลูกค้า
ใส่ชื่อโดเมนเนมที่ช่อง:

Pin It on Pinterest