ออกแบบเว็บไซต์ ราคาถูก ฟรีโดเมนเนม ฟรีโฮสติ้ง รองรับSEO

ยุคต่างๆ ของการออกเว็บไซต์ จากอดีตสูปัจจุบัน

ยุคการออกเว็บไซต์ กับการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางอินเตอร์เน็ต และ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อออนไลน์

มองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ของการอินเตอร์เน็ต กันหน่อย

คราวนี้ เรามามองยุคของการออกแบบเว็บไซต์กันบ้าง ถ้าให้แบ่งการทำเว็บไซต์ออกเป็นยุค แบ่งออกได้เป็น 3 ยุค การออกแบบเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ อินเตอร์เน็ต กับ ค่านิยมของผู้ใช้งาน แต่ต่านิยมของมาจาก พัฒนาการของอินเตอร์เนท และ พัฒนาการของอุปกรณ์สื่อสาร นั่นเอง

1. ยุคเริ่มต้นอินเตอร์เน็ต (1969 – 1972) เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเฉพาะตัวหนังสือ (Text) เนื่องจากความไวอินเตอร์เน็ต เป็น ตัวกำหนด ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์ ที่เป็นที่นิยม สมัยนั้น เรียกว่า HTML
2. ยุค PC (1972-1983) เมื่ออินเตอร์เนท มีการพัฒนาความไวขึ้น เริ่มมีการส่งข้อมูลที่เป็นภาพ และ วีดีโอ จึงเกิดโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย โดยใช้ภาษาเขียนต่างๆ เช่น asp php flash เป็นต้น เว็บไซต์ยุคนี้ จะต้องดูผ่าน PC เพราะมือถือยังไม่เกิด ดังนั้นเว็บส่วนมาก มักจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก เพื่อดึงดูดคน เข้าเว็บไซต์
3. ยุค Mobile นับเริ่มตั้งแต่มีตัว G มาใช้ ( 2009-ปัจจุบัน) ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ต จะพัฒนาได้ไวขึ้น แต่มือถือ กลายมามีบทบาท กับการเข้าชมเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้รองรับ PC อย่างเดียวไม่ได้ และ ด้วยระบบมือถือเอง ก็ยังไม่สามารถ เทียบเท่าประสิทธิภาพของ PC จึงเรื่มมีการผลิต Application สำหรับมือถือ ขึ้นมาใช้ แต่ในส่วนการทำเว็บไซต์ ก็ต้องปรับเปลี่ยน ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานในมือถือมากยิ่งขึ้น

Total 0 Votes
0%