เผยสถิติผู้ใช้อินเตอร์เนทในเอเซีย

เผยสถิติผู้ใช้อินเตอร์เนท Facebook และ ประชากรผู้ใช้อินเตอดร์เนท ในเอเซีย

Internet Users, Facebook Subscribers & Population Statistics
for 35 countries and regions in Asia

asia-internet-user-stat

 

asia-graph

ที่มา : https://www.internetworldstats.com/

Pin It on Pinterest

Shares
Share This