ผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมการขาย

ผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมการขาย

กิจกรรม โอกาสครบรอบ 12 ปี ของ WebsiteGang ทีมงานได้ผลิตภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการขาย ซึ่งเนื้อหาของเรื่องมาจากเค้าโครงเรื่องจริง จากประสบการณ์ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการขายของออนไลน์ จากความรู้สึกที่คนทั่วไปคิดว่า เป็นไปไม่ได้...
โครงการมอบทุนการศึกษาวันเด็ก 2562

โครงการมอบทุนการศึกษาวันเด็ก 2562

กิจกรรม วันเด็กทุกปีทีมงานเว็บไซต์แกงค์จะร่วมกันจัดกิจกรรม เราเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ ให้การช่วยเหลือด้วยเงินอันเล็กน้อยของเราจะได้มีคุณค่า ถึงแม้งบประมาณเรายังมีน้อย...
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรม วันเด็กทุกปีทีมงานเว็บไซต์แกงค์จะร่วมจัดกิจกรรม เราจะเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ ให้การช่วยเหลือ เราได้ติดต่อไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือสังคม...

Pin It on Pinterest