สายด่วน : 090 321 8989, 085 319 2959, 093 313 1066, 091 079 9595

Login เข้าระบบต่างๆ

ระบบความคุมเว็บไซต์ ผ่าน Directadmin สำหรับลูกค้า ที่เช่าโฮสต์อย่างเดียว เราสงวนสิทธิสำหรับลูกค้า Premium เนื่องจากเรา theme, Plugin และ ระบบต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ การใช้งานได้ส่งไปยังอีเมล์ลูกค้าแล้ว ในกรณีลืม user หรือ password กรุณาติดต่อฝ่าย IT Support

วิธีการเข้าหน้า login ของ DirectAdmin พิมพ์ชื่อโดเมนเนมของคุณ ตามด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเลข2222   : yourdomainname.com:2222

ตัวอย่างเช่นโดเมนเนมของคุณเป็น websitegang.com ถ้าจะเข้า Directadmin ก็ต้องพิมพ์ websitegang.com:2222 เป็นต้น

***ส่วน username และ password คุณจะได้รับเมือเปิดระบบผ่านทางอีเมล์แล้ว

ลิ้งค์สำหรับเช็คอีเมล์ ปรกติเวลาสั่งซื้อ Package website ท่านจะได้อีเมล์มาใช้งานด้วย ลิ้งสำหรับเข้าอีเมล์ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงพิมพ์ คำว่า webamil.yourdomainname.com

ลิ้งค์สำหรับจัดการแก้ไขโดเมนเนม  https://www.onlinenic.com/cgi-bin/english/correct_domain_new.cgi

ปกติจะใช้ลิ้งค์นี้เมื่อจำเป็น เช่น ต้องการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ผู้จดทะเบี่ยน หรือต้องการแก้ไข DNS ชี้ไปใช้ server ที่อื่น เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ ติดต่อฝ่าย IT Support

ส่วน password ในการแก้ไขสามารถติดต่อที่ฝ่าย IT Support ซึ่งท่านจะได้รับเฉพาะลูกค้าจดโดเมนเนมอย่างเดียว ในส่วนลูกค้า premium ท่านสามารถแจ้งฝ่าย It Support ให้แก้ไขได้ ทันที

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This