----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

แนะนำ Page Speed Up

Page Speed เว็บไซต์ของคุณต่ำเกินไปหรือไม่ ? การทำ Page Speed Up ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

เมื่อ Google ประกาศ Page speed กลายเป็นส่วนพิจารณาเรื่อง อันดับของ SEO และ มีส่วนในการพิจารณา โฆษณาใน Google ADS จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้ใด้มาตรฐาน Page Speed Insight

Google PageSpeed Insights คือเครื่องมือวัดค่าความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามการใช้งานของ User ทั้งในมือถือ และ บนพีซี ดังนั้นเว็บไซต์รุ่นเก่าๆ หากคำนึงถึงเว็บไซต์ทีได้มาตรฐาน ก็ต้องรื้อเว็บไซต์กันเสียใหม่ เพื่อให้รองรับ Google PageSpeed Insights

Page Speed กลายเป็นเรื่องที่สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของเว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก เพราะ Page speed กลายเป็นตัวชี้วัด การให้คะแนน SEO หรือ การทำโฆษณา กับ Google Ads ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ทั้งหลายต้องหันมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ ได้ตามกฏเกณฑ์ ของ google PageSpeed Insight ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ทั้งหลายต้องหันมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ ได้ตามกฏเกณฑ์ ของ google PageSpeed Insights

คะแนน Google PageSpeed Insights อย่างน้อยควร มีเกณฑ์ที่ 80/100 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ดี

เราปรับปรุงได้โดยไม่ต้องรื้อเว็บใหม่

WebsiteGang เลือก CMS ที่รองรับการพัฒนา จึงไม่เป็นเรื่องหนักใจ เพราะมีนักพัฒนา Theme และ plugin ไว้รองรับการการพัฒนาอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ลูกค้าระดับ Premium WebsiteGang การจัดการ Page speed จึงไม่จำเป็นต้องรื้อเว็บใหม่ เพียงนำโปแกรมที่พัฒนาเหล่านี้เข้ามาใช้งาน ก็สามารถช่วยปรับปรุง Google PageSpeed ได้ ซึ่งบางโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรี แต่บางโปรแกรมก็มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเขียน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการรื้อเว็บใหม่แล้ว คุ้มกว่ากันเยอะ

“การวัดผล Page Speed จะเปลี่ยนแปลงไปตามการอับเดทข้อมูล และการอับเดทโปรแกรมต่างๆ ดังนั้น อาจต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ และปรับปรุงตามคำแนะนำของเครื่องมือตรวจสอบ”

รายละเอียดการปรับปรุง เว็บไซต์เพื่อให้รองรับ Page Speed ?

เพิ่มประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์

ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์มีส่วนทำให้การโหลดช้าลง การปรับปรุงเวลาในการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์มีเทคนิคหลายวิธี การเลือกใช้เซิร์ฟที่มีประสิทธิภาพเช่น cloud หรือ vps น่าจะตอบโจทย์เรื่อง Page speed ได้ดีกว่า share server แต่ในกรณีที่เป็น share server สามารถใช้ plugin ช่วย เช่น โปรแกรม cache หรือ cloudfare เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ในดุจพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย

ปรับขนาดภาพใหม่ให้เหมาะสมตามที่ Page speed กำหนด

ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่เกินไป เป็นสาเหตุให้เว็บไซต์โหลดช้า ทีมงานจะทำการปรับขนาดไฟล์ภาพให้มีขนาดพอดีตามการใช้งานจริง ไฟล์ภาพที่อับโหลดขึ้นไปแล้วจะต้องมีการปรับขนาดภาพใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับมาตรฐานการตรวจสอบของเครื่องมือ Google PageSpeed

หรือ อาจใช้โปรแกรม ในการจัดการภาพ ด้วยโปรแกรม resize image คลิกที่นี่ 

กำหนดการแคชในเบราว์เซอร์ ด้วยการลงโปแกรม Catch Blowsing ที่ได้มาตรฐาน

การกำหนดแคชในเบราว์เซอร์ช่วยลดการโหลด การติดตั้ง ปลั๊กอิน Cache จะช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งการตึงข้อมูลจากแคชในเบราว์เซอร์ แทนการดึงจากข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่มีการเรียกดู ก็สามารถทำให้เว็บไซต์ทำงานได้เร็วขึ้น

ค้นหาและเลือกโปรแกรม cache คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบ และ ลดขนาดของ CSS,HTML และ JavaScript

การเขียนโค้ดรุ่นเก่าๆ ไม่ได้คำนึงถึง Page Speed แต่เมื่อจำเป็นต้องคำนึงถือ Page Speed  ที่ใช้ทั้ง HTML, JavaScript และ CSS ต้องปรับปรุงใหม่เขียนให้กระชับจะสามารถช่วยลดขนาดข้อมูลลงได้อย่างมากและเร่งเวลาในการดาวน์โหลดดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงโค๊ตเหล่านี้ อย่างเป็นระเบียบไม่ซับซ้อน กระชับ

ค้นหาโปรแกรม หรือ Plugin ในการจัดการสคิปต่างๆ คลิกที่นี่ 

จัดลำดับความสำคัญเนื้อหาบนหน้าเพจ
จัดการเรื่อง content และโครงสร้างบนหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสม ลำดับอย่างถูกต้อง เป็นไปตามการใช้งาน UX UI ที่ดี ไม่ใช่แต่ทำให้คะแนน page speed ดีขึ้นอย่างเดียว แต่ก็สามารถทำให้ผู้เข้าชมเว็บใช้งานง่ายขึ้น และมีผลให้เกิดยอดขาย หรือยอดผู้ชมเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบ Page speed ของคุณ

เพื่อให้ได้ค่าวัดที่ถูกต้อง โปรดรอ 30 วินาทีก่อนทำการทดสอบอีกครั้ง  เนื่องจากข้อมูลความเร็วจะมีการอัปเดตทุกวัน และจะมีการแคชผลการเพิ่มประสิทธิภาพทุก 30 วินาที