กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรม วันเด็กทุกปีทีมงานเว็บไซต์แกงค์จะร่วมจัดกิจกรรม เราจะเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ ให้การช่วยเหลือ เราได้ติดต่อไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือสังคม...
script add ของ ใบปอ