fbpx ----------------------
Select Page
แก้จุดบกพร่อง Landing-page

แก้จุดบกพร่อง Landing-page

แก้จุดบกพร่อง Landing-page เมื่อโฆษณาออนไลน์ไม่ได้ผล Landing Page คือหน้าสำคัญ เมื่อคนคลิกโฆษณา แล้วจะเข้าหน้าเรียกว่า Landing Page เมื่อคุณใช้โฆษณาไปแล้วสักพัก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตรวจสอบรายงานแล้ว มีการคลิกเข้าชมเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีผลทางการขาย ควรต้องปรับปรุง...