Select Page

ตัวอย่างงานออกแบบเว็บไซต์

การ ออกแบบเว็บไซต์ เราทำงานเป็นทีม และคัดสรรค์ทีมงานมืออาชีพ

เมื่อลูกค้าตกลงทำเว็บไซต์กับเรา หลังชำระเงินมัดจำ เราจะให้ฝ่ายออกแบบ Homepage ออกแบบในรูปแบบกราฟิค ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน หลังจากที่ตกลงในแบบแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการทำเว็บไซต์ เว็บไซต์แกงค์มีทีมงานทำเว็บไซต์โดย Webmaster มืออาชีพ ที่เข้าใจเรื่องการใช้งานสื่อออนไลน์ UX and UI (user experience and user interface)  และต้องคำนึงถึงการรองรับหลายด้าน ไม่ใช่ออกแบบเว็บไซต์เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้จริง ต้องสามารถพัฒนาต่อได้ ดังนั้นเมื่อทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามีทีมงาน IT Support คอยดูแลให้คำแนะนำ อับเดทโปรแกรม เพื่อให้เว็บไซต์ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

l

ออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นเอกลักษณ์

เราเริ่มออกแบบเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยอิงจากโลโก้ หรือสีที่ลูกค้าต้องการ คิดใหม่ ทำใหม่ ไม่ลอกเรียนแบบใคร

ออกแบบรองรับ SEO หรือ Google Friendly

ออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับการค้นหา SEO หรือ Google Friendly ซึงมีองค์ประกอบหลายประการที่ต้องคำนึง เช่น การโหลด UX UI โครงสร้างของเว็บไซต์ ตลอดจนโปรแกรมที่ใช้เราใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น และมีการอับเดทตลอดเวลาตามวาระ

ออกแบบรองรับมือถือ หรือแท็บเล็ต (responsive)

เนื่องจากการดูเว็บไซต์ผ่านมือถือกำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน กูเกิ้ลจึงให้ความสำคัญเรื่องการให้คะแนน SEO สำหรับเว็บไซต์ที่คำนึงถึงการออกแบบเพื่อรองรับ SEO จึงต้องให้รองรับระบบมือถือ ในรูปแบบ Responsive

รองรับการพัฒนา

ในขณะที่ระบบออนไลน์มีการพัฒนาทุกวัน ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จะต้องรองรับการพัฒนา โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรื้อเว็บใหม่ เราเลือกใช้ CMS WordPress ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นมิตรกับกูเกิลมากที่สุด และ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ จากกว่าหนึ่งพันเว็บไซต์ ที่ผ่านการออกแบบโดยทีมงาน

Pin It on Pinterest