Select Page

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้ แชร์เชิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์

WebsiteGang คือ ผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ ให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์, ลงโปรแกรมบนเว็บไซต์ การใช้งานอีเมล์ และบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

 1. สมาชิกจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 2. สมาชิกต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่ ควรเก็บรหัสผ่านให้เป็นความลับสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ากระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 3. สมาชิกจะไม่ส่งอีเมล์ที่ขัดต่อระเบียบของการส่งอีเมล์สากล ที่ก่อให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญ เช่น ส่งข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การส่งอีเมล์ลักษณะ SPAM ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับปลายทาง หากเกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. สมาชิกจะไม่จัดเก็บ และ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม
 5. สมาชิกจะไม่ใช้ซอฟแวร์ ที่เป็นลักษณะโจมตี เช่น pirate software, crack, hack หรือใช้ mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ และ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
 6. สมาชิกไม่สามารถลงโปรแกรมจำพวก IRC หรือ Chatroom หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์
 7. ห้ามสมาชิกเก็บ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ บุคคลอื่น
 8. ผู้ให้บริการได้มีข้อตกลงให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมาย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเวบไซต์ ที่อาจมีข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 9. ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกรายนั้นๆ ทันที
 10. หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดแอคเค้าท์ของผู้ใช้บริการ หรือ ยกเลิกบริการโดยไม่มีการคืนเงินให้ หากพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม ดังกล่าวข้างต้น
 12. การไม่ชำระค่าต่ออายุโดเมนเนม หรือ โฮสต์ ถือว่ายกเลิกสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยรวม และอยู่ภายใต้กฏหมาย ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ผู้ให้บริการ ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากเรา

ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ออกแบบเว็บไซต์พรีเมียม

แพคเกจพรีเมียม (Premium Package) คือ การบริการแบบ 360 องศา It Support ตลอดอายุการใช้งาน สมาชิก จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเงื่อนไขของการเช่าใช้โฮสต์ทั่วไป ดังนี้

 1. การใช้งานแพคเกจพรีเมียม สมาชิกยอมรับให้ผู้ให้บริการ เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ ตลอดอายุการใช้งาน หรือจนกว่าสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลใหม่ โดยสมาชิกจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ผู้ให้บริการ รับผิดชอบในเรื่องการอับเดทโปรแกรม ต่างๆ เมื่อถึงวาระ เพื่อทรงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตลอดอายุการใช้งาน
 3. กรณีเว็บไซต์ถูกโจมตี ถูกแฮก หรือไม่สามารถใช้งานได้ สมาชิกจะต้องแจ้งผู้ให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไขได้ทันท่วงที
 4. สมาชิกมีสิทธิในการใช้ Theme และ ปลั๊กอิน ที่มีลิขสิทธิฺถูกต้องตามกฏหมาย ที่ผู้ให้บริการลงให้ พร้อมอัพเดทโปรแกรม Theme และ ปลั๊กอินนั้นๆ ตลอดการใช้งาน
 5. ห้ามสมาชิก ทำสำเนา จำหน่าย โยกย้าย Theme และ ปลั๊กอิน ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 6. การที่สมาชิก เปลี่ยนแปลงแก้ไข Theme  ปลั๊กอิน หรือโปรแกรมต่างๆ โดยไม่มีความเชี่ยวชาญจริง อาจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกยินยอมแก้ไขเอง หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
 7. สมาชิกไม่สามารถย้ายโปรแกรมไปยังโฮสต์อื่นๆ ได้  การใช้บริการเป็นลักษณะเช่าโฮสต์ และเช่าโปรแกรม ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้เช่า และโปรแกรมเหล่านี้สงวนสิทธ์เฉพาะบนเชิร์ฟเวอร์ของผู้ให้เช่า สมาชิกไม่สามารถย้ายโปแกรมไปใช้ในเชิร์ฟเวอร์อื่นได้ หากมีการตรวจพบ ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินตามกฏหมายได้
 8. กรรมสิทธิ์ โดเมนเนม เป็นของสมาชิก 100% สมาชิกสามารถจัดการโดเมนม ด้วยระบบจัดการ ผ่านระบบ Auto Service ของผู้ให้เช่า ที่จัดสรรค์ไว้ให้
 9. การไม่ต่ออายุเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญา

ข้อตกลงเรื่องโดเมนเนม

ผู้ให้บริการ เป็นตัวแทน จดโดเมนเนม ระดับ Platinum ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / องค์กรผู้ดูแลโดเมนและอินเทอร์เน็ตของโลก ) เพื่อให้โดเมนเนมมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนความปลอดภัยของโดเมนเนม ดังนี้ 

 1. สมาชิก มีสิทธิเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% ผู้ให้บริการ เป็นเพียงผู้ดูแลโดเมเนมของสมาชิก เพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์ ระบบอีเมล์ และระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  สมาชิก สามารถใช้ระบบจัดการโดเมนเนม ผ่านระบบ Auto Service ของ WebsiteGang ด้วยระบบจัดการส่วนตัวสมาชิกเอง หรือ ให้ทีมงานจัดการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้น กรณีต่ออายุโดเมนเนม
 3. สมาชิกจะต้องชำระค่าต่ออายุโดเมนเนมเองเมื่อถึงกำหนด การไม่ต่ออายุโดเมนเนม ตามกำหนด มีผลกระทบต่อเว็บไซต์ และระบบต่างๆ รวมถึงการถูกคนอื่น ประมูลโดเมนเนมไป ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับกรณีที่เกิดขึ้น
 4. การไม่ชำระค่าโดเมนเนม ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาบริการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Pin It on Pinterest