fbpx Reduce Preload key requests
Select Page

Online Service Center (OSC)
ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร

ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร
Osc building on the way
3D building OSC

Online Service Center (OSC) ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร คืออะไร?

Online Service Center หรือ OSC คือพัฒนาการให้บริการของ Websitegang ในรูปแบบบริการออนไลน์ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการเกี่ยวกับออนไลน์แบบ One Stop Service ให้คำปรึกษา แนะนำ ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ จนกระทั่งการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบผลสำเร็จ

จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าด้านการออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนเนม ให้เช่าโฮสต์ มาเป็นเวลา 15 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 3000 ธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ทำให้ WG ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีว่า การให้บริการแบบครบวงจร มีส่วนสำคัญยิ่ง เพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้ใช้สื่อออนไลน์ประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

OSC ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการบริการออนไลน์ 100%
การส่งเสริมการบริการออนไลน์ 100 % หมายถึง การให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว เราไม่สนับสนุนการเดินทางพบปะ หรือออกพื้นที่เพื่อเสนองานลูกค้า ซึ่งเราเล็งเห็นว่าเป็นรูปแบบเก่าๆ มีผลถึงการก่อให้เกิดมลภาวะ และการติดต่อจากโรคร้ายต่างๆ
ดังนั้น การสื่อสารต่างๆ จึงเป็นทางเลือกของการใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก

OSC ทำงานแตกต่างจาก websitegang หรือไม่? อย่างไร?

Websitegang ได้เน้นให้บริการด้านการออกแบบเว็บไซต์ เป็นเวลากว่า 15 ปี มีฐานลูกกว่า 3000 ราย ด้วยขอบเขตของการให้บริการที่จำกัด ด้วยชื่อ และวัตถุประสงค์ จึงก่อตั้ง OSC ขึ้นเพื่อขยายการบริการออนไลน์ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยให้คำปรึกษา ด้านการใช้สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากการให้บริการออกแบบเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น OSC จึงเป็นส่งหนึ่งของบริการของ WebsiteGang 

Online Service Center (OSC)  ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร 

Staff team
operator OSC

พบกับ OSC เร็วๆ นี้ 

Online Service Center (OSC)

ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร

โทร : 088 616 9798

Line Official : @oscenter

ที่ตั้ง Online Service Center (OSC) ศูนย์บริการออนไลน์ครบวงจร
บ้านเหล่าป๋วย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณ สุดปรารถนาสตูดิโอฟาร์ม

เพิ่มเพื่อน