----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ติดตั้ง SSL Certificate บนเว็บไซต์กันเถอะ

SSL Certificate สำหรับเว็บไซต์เริ่มมีความสำคัญต่อนักช๊อปออนไลน์ สังเกตุได้จากพฤษติกรรมการสั่งซื้อของออนไลน์ปัจจุบันมักจะเลือกซื้อจากเว็บไซต์ที่ติดตั้ง SSL Certificate แล้วเท่านั้น
รวมถึงผู้ผลิตโปแกรมชื่อดังระดับโลก Woo Commerce  ก็ได้ออกเตือน เว็บมาสเตอร์ทั้งหลายให้ติดตั้ง SSL Certificate สำหรับเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้าของท่านด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ Google ได้ให้ความสำคัญกับ SSL Certificate ด้วยเช่นกัน โดย Google จะให้คะแนน SEO แก่เว็บไซต์ที่ติดตั้ง SSL Certificate ก่อน

SSL Certificate คืออะไร?
SSL Certificates คือรหัสความปลอดภัยในการการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราเซอร์ เว็บไซต์ของคุณจะเปลี่ยนมาใช้โปรโตคอล https (Hypertext Transfer Protocol Secure) และจะแสดงกุญแจสีเขียวล็อคในเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้ปลายทางเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อมีความปลอดภัย SSL Certificate สามารถป้องกันการลักลอบดักจับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของมิฉาชีพได้อย่างปลอดภัย