----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ชื่อในการใช้งาน Social Network บ่งบอกอุปนิสัยของหรือความต้องการ ของผู้ใช้งานได้

ชื่อในการใช้งาน Social Network ต่างๆ สามารถแยกความต้องการ หรืออุปนิสัยของผู้ใช้งานได้ ตลอดจนถึงการบ่งบอกถึงความจริงใจในการเปิดเผยหรือปิดบังตัวตนมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นชื่อจึงบอกได้ว่าบุคคลนี้ควรยอมรับคบเป็นเพื่อนได้หรือไม่
ชื่อลเล่นตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริง เป็นบุคคลที่น่าคบที่สุด มีความจริงใจมาก มีความจริงใจในการเปิดเผยตัวตนในที่สาธารณะที่สุด เพื่อนฝูงค้นหาได้ง่าย ทำให้ทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อเก่าค้นพบง่าย เมื่อคบแล้วสบายใจ
ชื่อจริงนามสกุลจริง เอาจริงเอาจัง จริงใจในการเปิดเผยตัวตนในที่สาธารณะ ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ คบได้ สบายใจ
ชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริง เป็นคนจริงใจเรียบง่าย สนุกกับการมีเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือ การทำงานที่คล้ายกัน คบได้ แต่ต้องดูดีๆ ว่าเขาอยู่ในวัยเดียวกัน มีความชอบ หรือ อุปนิสัยคล้ายกันหรือไม่
ชื่อเล่นตามด้วยชื่อบริษัท เป็นคนรักงาน รักบริษัทของตัวเอง การใช้ชื่อแบบนี้เหมือนกับการเปิดตนเองว่า ฉันทำงานที่นี่นะ เพื่อนที่คบส่วนมากก็จะเป็นเพื่อร่วมงาน หรือ ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง การใช้ชื่อบริษัทของเข้ามาเกี่ยวข้องอาจมีหวังผลประโยชน์แอบแฝงในเรื่องงานด้วย
ชื่อเล่นอย่างเดียว คำว่าชื่อก็บ่งบอกแล้ว เข้ามาเพื่อเล่น อยากสนุก อยากมีส่วนร่วมใน Social Network ก็เท่านั้น เพื่อนส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนสนิทชิดใกล้
นามแฝง เป็นบุคคลที่คบยากที่สุด ต้องดูให้ดีๆ ก่อนเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนจริง จึงต้องใช้นามแฝง ดังนั้นก่อนคบคุณคงต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าบุคคลคนนี้เป็นใคร มีวัตถุประสงค์อะไร