----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

Facebook VS Google ควรเลือกโฆษณากับใคร?

ระหว่างสองค่าย มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว

 

FaceBook เป็น เครือข่ายสังคม หรือ Social Network ที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้อย่างละเอียด เช่น เพศ ภาษา ประเทศ จังหวัด อำเภอ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ความสนใจ สถานะโสด-หย่า-แต่งงาน หมั้น รวมถึง สถาบัน ซึ่งการเก็บสถิติอย่างละเอียดของผู้ใช้ จึงกลายเป็นโอกาสอันเยี่ยมยอด ในการบริหารโฆษณา เพื่อให้เข้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ด้วย แบนเนอร์โฆษณา ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ โฆษณา

banner facebook

Google ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น เครื่องมือค้นหา ด้วยคำค้นหา สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า ประเทศ เขต จังหวัด ภาษา เมื่อมีคนต้องการค้นหา บริการ หรือ สถานที่ ก็จะใช้ คำค้นหาป้อนเข้าไปในช่องค้นหา Google ก็จะแสดงผลการค้นหาขึ้นมา รวมทั้ง ข้อมูลโฆษณาที่คุณใช้บริการ ด้วย

เมื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง ในใช้บริการโฆษณา แนะนำให้ลองจัดสรรค์งบประมาณ เพราะระบบโฆษณาทั้ง 2 ค่าย จะทำให้คุณเข้าหาคนนับล้าน ได้ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น

บริการ adwords

 

websitegang-world-reach