ระบบชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Facebook

ระบบชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Facebook

ข่าวสาร Facebook ร่วม Qwik 2C2P ระบบชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Messenger เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการบนเฟสบุุค ได้สร้างฟีเจอร์ ด้วยการชำระเงินและเรียกเก็บเงินผ่านทาง Facebook Massanger ด้วยระบบเรียกว่า Qwik 2C2P...
Social Network Marketing

Social Network Marketing

ข่าวสาร Social Network Marketing คืออะไร? Social Network Marketing คือ การใช้ Social Network .ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Social Network ที่เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน ก็คงจะเป็น Facebook...

Pin It on Pinterest