----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ช่วงนี้มีคำพูดจากสื่อมวล จากรัฐบาล เสมอๆ เกี่ยวกับค่าว่า soft power ซึ่งหลายคนยังสงสัย ว่า soft power มีความหมายว่าอย่างไร เช่น มีข่าวดังเกี่ยวกับการถ่ายทำมิวสิควีดีโอ ของศิลปินชื่อดัง Lisa Blackpink มาถ่ายทำ มิวสิควีดีโอแถวเยาวราช สื่อมวลชนทุกคน มักจะพูดว่านี่แหละคือ soft power ที่แท้จริง ก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับคนฟัง คนดูว่า soft power ที่แท้จริงมันคืออะไร จึงต้องมีการค้นหาหลายๆ แหล่งข้อมูลเพื่อความกระจ่างชัด แล้วเราค่อยมาสรุปให้กระชับ

ถาม ChatGPT ซึ่งเป็น AI อัจฉริยะ ด้วยคำถามว่า “soft power คืออะไร?” ได้คำตอบดังนี้

คำว่า “soft power” เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายถึงความสามารถในการมีอิทธิพลแบบอ่อนๆ หรือไม่ใช้ความแรงทางทหารหรือการเสี่ยงสูง ซึ่งมักจะมาจากประสบการณ์และการสร้างความน่าเชื่อถือจากฝ่ายอื่นๆ ผ่านทางวัฒนธรรม การศึกษา นโยบายต่างๆ และมาตรการอื่นๆ โดยไม่ได้ใช้การใช้กำลังทหารหรือการบังคับใช้กฎหมาย

การที่ประเทศหรือองค์กรใดๆ มี soft power ที่แข็งแกร่งมักจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์บวกให้กับตนเองในสากล และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับผู้อื่นได้มากขึ้น

ตัวอย่างของ soft power ได้แก่ การนำเสนอวัฒนธรรมที่สร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ (เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี อาหาร) นโยบายการศึกษาที่เป็นแบบฝึกอบรม การส่งออกทรัพยากรประเทศ และการสร้างนโยบายที่สนับสนุนความสามารถในการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อ้างอิง : https://chatgpt.com/ พิมพ์คำว่า soft power คืออะไร?

——————————

อีกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้คือ wikipedia ได้อธิบายคำว่า Soft Power อย่างละเอียด ดังนี้

Soft Power ในฐานะคำศัพท์การเมือง (โดยเฉพาะในการเมืองระหว่างประเทศ) ซอฟต์พาวเวอร์ (อังกฤษ: soft power) หรือ มานานุภาพ หมายถึง ความสามารถในการดึงดูดหรือสร้างการมีส่วนร่วมโดยปราศจากการข่มขู่หรือบีบบังคับใด ๆ (ในที่นี้ตรงข้ามกับ “ฮาร์ดพาวเวอร์”) ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรม การเสริมสร้างค่านิยมทางการเมือง หรือนโยบายการต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลเหนือความคิดของประชาชนและสังคมภายในประเทศอื่น โจเซฟ ไนย์ (Joseph Nye) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เคยอธิบายถึงความหมายของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไว้ในปี ค.ศ. 2012 ว่าเป็น “การโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ” และได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า “ความน่าเชื่อถือนับเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดแล้ว” สำหรับโลกในยุคสารสนเทศ

คำศัพท์นี้กลายเป็นคำศัพท์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วผ่านหนังสือของ โจเซฟ ไนย์ ชื่อว่า “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power” ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1990

ในหนังสือเล่มนี้เขาได้ระบุเอาไว้ว่า: “เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถทำให้ประเทศอื่นทำตามในสิ่งที่ตนต้องการได้ อำนาจร่วมที่เกิดขึ้นผ่านรูปแบบวิธีการดังกล่าวก็จะถูกเรียกว่า ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ที่ตรงกันข้ามกับ ‘ฮาร์ดพาวเวอร์’ ซึ่งเป็นอำนาจที่มีความรุนแรงและอยู่ในลักษณะของการออกคำสั่งให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ตนต้องการ” ในเวลาต่อมาเขาก็ได้พัฒนาแนวคิดนี้เพิ่มเติมไว้ในปี ค.ศ. 2004 ผ่านงานเขียนของตนที่ชื่อว่า “Soft Power: The Means to Success in World Politics”

ที่มา : wikipedia

——————————

อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือกู หรือ Google ซึ่งจะดึงเอาเว็บไซต์ที่พูดถึง soft power มาแสดง เราจะเลือกเอาเจ้าที่ตรงประเด็น ที่เขียนได้กระชับ ที่เขียนได้น่าอ่านยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย คือ sanook.com จึงขออนุญาตินำข้อมูลบางส่วนมาแสดง เพราะเนื้อหาค่อนข้างยาว

SOFT POWER คืออะไร? ในความหมายของ sanook.com

SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์) คือการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม การทำให้คนมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์นี้ได้รับการพัฒนาโดย Joseph S. Nye อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากสถาบันจอห์น เอฟ เคเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตั้งแต่ปี 1977 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกชนชั้นและสังคมการเมืองทุกรูปแบบ ทั้งยังแฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
ซอฟต์พาวเวอร์จึงเท่ากับอำนาจในการชักจูงหรือโน้มน้าวผู้คนในประเทศอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ ด้วยการสร้างสินค้า ภาพลักษณ์ หรือความชื่นชม ซึ่งอำนาจแบบนี้จะได้รับการยอมรับมากกว่าการออกคำสั่งหรือบังคับขู่เข็ญ หรือที่เรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ (HARD POWER) ที่เป็นอำนาจเชิงบังคับอย่างอำนาจทางทหาร

SOFT POWER ของไทยมีอะไรบ้าง?

สำหรับประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทย ใน 5 ด้าน หรือที่เรียกว่า “5F” ได้แก่

F – FOOD อาหารไทย
F – Film ภาพยนตร์ไทย
F – Fashion แฟชั่นไทย
F – Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย
F – Festival เทศกาลประเพณีไทย

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ soft power ของ sanook.com ได้ที่หน้านี้ https://www.sanook.com/news/9081478/

——————————

เรามาสรุปง่ายเมื่อได้อ่านจากแหล่งข้อมูลทั้งหลายรวมกัน

Soft Power คืออะไร ? ในแง่มุมของ WebsiteGang

Soft Power คือ การสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ และอยากทำตาม ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรม โดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือบังคับขู่เข็ญ
ตรงกันข้ามกับคำว่า hard power หมายถึงการใช้ความรุนแรง อำนาจ หรือบังคับขู่เข็ญ ให้เกิดการยอมรับ

ขอให้คนไทยทุกท่านมีความสุข