fbpx ----------------------
Select Page

การทำธุรกิจออนไลน์ มีหลายรูปแบบให้เลือก เมื่อ Facebook ได้พัฒนา จาก Personal Social Network เป็น Commercial Social Network มีบริการให้สร้าง เพจสำหรับธุรกิจฟรี ประกาศขายสินค้าฟรี Facebook ทำให้คนที่ไม่รู้สื่อออนไลน์ ใช้สื่อออนไลน์ไม่เป็น ได้รู้จักและเริ่มใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น บางคนเริ่มต้นใช้สื่อออนไลน์เป็น เพราะมี Facebook และไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Website คืออะไร? Website เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเริ่มมี internet ใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระจายข้อมูล ผ่านทางอินเตอร์เนท ภายใต้ชื่อโดเมนเนม ซึ่ง Facebook ก็เปรียบเสมือนเว็บไซต์เว็บหนึ่ง แต่สร้างเป็นลักษณะของ Soocial Network ภายใต้ชื่อโดเมนเนม facebook.com

ทำไม Facebook เปิดให้บริการฟรี? 

Facebook เปิดให้คุณใช้งานฟรี เพราะหวังเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรให้มากที่สุด โดยมุ่งหวังรายได้จากการใช้บริการเพิ่มเติม เช่น โฆษณาเป็นรายได้หลัก ที่สามารถทำเงินมหาศาลให้แก่ Facebook

เข้าประเด็นหัวข้อที่ว่า Website กับ Facebook อย่างไหนดีกว่ากัน?  คำตอบโดยรวมแล้วลักษณะการใช้งาน มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ Facebook เป็น Social Network ส่วน Website เป็น แหล่งเก็บข้อมูล หรือเรียกได้ว่า เป็นสำนักงานออนไลน์ส่วนตัว ที่คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ตามต้องการ

Website เป็นสื่อออนไลน์อย่างหนึ่ง สำหรับจัดการข้อมูล เพื่อนำเสนอแก่ผู้เยี่ยมชม รวมถึงการสร้างรระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ได้ร่วมกิจกรรม หรือสามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้า หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของคุณเอง

Facebook เป็น Social Network ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนใช้ในการ สื่อสาร และ พัฒนาจนสามารถ สร้างธุรกิจ ซื้อ-ขาย สินค้า ได้ แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของ Facebook เท่านั้น เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของ เจ้าของ Facebook คือ Mr. Mark Zuckerberg เป็นผู้ออกแบบ และ จัดการระเบียบใน Facebook คุณเป็นเพียงผู้ใช้ และเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจของ Facebook นั่นเอง

Website กับ Facebook

แค่นี้คงคลายสงสัยคุณได้บ้างว่า Website กับ Facebook อย่างไหนดีกว่ากัน?

แต่การทำธุรกิจ ถึงแม้ว่าจะมี Website แล้ว คุณควรใช้ Social network อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยง ลูกค้าสู่ Website ของคุณ จะช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น