fbpx ----------------------
Select Page

ภาพยนตร์เต็มเรื่อง “เว็บไซต์แกงค์”

ทีมงานได้ผลิตภาพยนตร์ “แนวทางเข้าหาคนนับล้าน ภายในเวลาอันรวดเร็ว”

ภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถให้คำตอบได้เป็นอย่างดีสำหรับ ผู้ที่ต้องการ ออกแบบเว็บไซต์  ต้องการทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในเสนอ สินค้า หรือบริการ สู่คนนับล้านภายในเวลาอันรวดเร็ว ความยาวเพียง 2 นาที

เครดิตนักแสดง

นักแสดงนำ จักรฤษณ์ สุดปรารถนาถวิล
คุณสุมิตรพร จอมจันทร์ นักวิชาการ
คุณนฤมล ไกซ์เล่อร์ เจ้าของใบตองโฮมสเตย์
คุณมัลเฟรต ไกซ์เล่อร์
คุณองอาจ กิตติกร เจ้าของบริษัทอีซีอี เอนจิเนียริ่ง
และ พนักงานเว็บไซต์แกงค์

สถานที่ถ่ายทำ จังหวัดเชียงใหม่