----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

รางวัลนวัตกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

เว็บไซต์แก๊งค์ ผู้อยู่ เบื้องหลังรางวัล นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ดีเด่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โครงการ IPOT หรือ International Photographers on Tours เป็นโครงการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ง TIPS หรือ Thailand International Photohgraphers Society เป็นผู้รับมอบหมายการ ดำเนินการ จาก ททท สำนักงานเชียงใหม่ และ Website Gang เป็นผู้ดำเนินการด้านระบบออนไลน์ โดยการ พัฒนาเว็บไซต์ www.thaiphoto.net เป็นศูนย์กลางเว็บไซต์ในการดำเนินการ มีการส่งภาพประกวด และการสมัครสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งสิ้น

โครงการฯ มีการทำ แคมเปย PR ผ่านทาง Social Network และ Google ตามรูปแบบการทำ PR ของ website Gang

จนโครงการ ดังกล่าว ได้รับรางวัล  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวดีเด่น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอันทรงเกีรยติ นี้

โครงการ IPOT โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ IPOT โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 รางวัล นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ดีเด่น
โครงการ IPOT รางวัล นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีมายังผู้ร่วมโครงการทุกท่าน