fbpx ----------------------
Select Page
website-gang-logo-slogan

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตลาดลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขา

สาขาที่เปิดรับสมัคร (สาขาละ 1 ตำแหน่ง) ดังนี้

 1. อุดรธานี
 2. ขอนแก่น
 3. กรุงเทพมหานคร
 4. สมุทรปราการ
 5. พัทยา
 6. หาดใหญ่
 7. เชียงใหม่
 8. ภูเก็ต

คุณสมบัติ

 1. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ได้ (มีการอบรมให้ ฟรี!)
 2. มีความรู้เรื่อง ไอที การจดโมเมนเนม เว็บโฮสต์ติ้ง และ SEO
 3. มียานพาหนะส่วนตัว
 4. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 5. อายุ 25 ขึ้นไป
 6. มีความรับผิดชอบ และซื่อตรงต่อลูกค้า
 7. รักความก้าวหน้า
 8.  เป็นคนท้องถิ่นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสาร ดังนี้ Skype , Line , Facebook

***หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ตลาดลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขา ต้องสามารถเดินทางเข้าร่วมอบรมที่สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่ โดยทางบริษัทออกค่าเดินและค่าที่พักให้

รายได้ตั้งแต่ 15,000 – 100,000 บาท (เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าน้ำมัน + คอมมิสชั่น 20 % – 40 %) พร้อมส่วนแบ่ง รายปี bonus

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อม File แนบ 2 ชนิด บัตรประชาชน และหลักฐานศึกษา
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจะติดต่อกลับ
 3. เมื่อท่านศึกษารายละเอียด และ ยอมรับข้อตกลง จะมีการนัดอบรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

สมัครเจ้าหน้าที่ตลาดลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขา

Contact Form:
* กรอกให้ครบถ้วน

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.

โพสต์ยอดนิยม