fbpx ----------------------
Select Page
ช่วยการศึกษาเด็ก

ช่วยการศึกษาเด็ก

เว็บไซด์แกงค์ ร่วมสบทบกองทุน TIPS เว็บไซด์แกงค์ ได้ร่วมกับ TIPS ในการช่วยเหลือการศึกษาไทย ด้วยการหัก 10 % จากทุกยอดสั่งซื้อ Package เว็บไซต์ เพื่อสมทบกองทุน TIPS เป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคจะนำไปรวบรวมเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท...
รางวัลท่องเที่ยว

รางวัลท่องเที่ยว

รางวัลนวัตกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เว็บไซต์แก๊งค์ ผู้อยู่ เบื้องหลังรางวัล นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ดีเด่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โครงการ IPOT หรือ International Photographers on Tours เป็นโครงการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...