fbpx ----------------------
Select Page
ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ

ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ

ปัญหาของอีเมล์ตีกลับและวิธีแก้ไข ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งเหตุผล และ ปัญหาให้คุณทราบว่า เพราะเหตุใดจึงโดนตีกลับ สาเหตุหลัก มีดังนี้ ไม่มีชื่อผู้รับปลายทางจริง ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ Mail box ของผู้รับปลายทางเต็ม...