fbpx
Select Page

วันเด็กทุกปีทีมงานเว็บไซต์แกงค์จะร่วมจัดกิจกรรม เราจะเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ ให้การช่วยเหลือ

เราได้ติดต่อไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ช่วยคัดเด็กที่ด้อยโอกาสจริงๆ และมีนโยบายว่า การช่วยเหลือทุนการศึกษาจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราจะมีการติดตามผล และ พยายามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันเด็กปี 2562 นี้เราได้ตั้งกองทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ 10 ทุน หรือมากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้ เดินทางไป อำเภอดอยเต่า ในการมอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนทำให้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็ก

“เงินอันน้อยนิดสำหรับคนบางคน แต่มันอาจเปลี่ยนชีวิตคนบางคนได้”