ภาพยนต์แนะนำบริการของเว็บไซต์แกงค์

สื่อภาพยนตร์ เพื่อความเข้าใจงานบริการของเว็บไซต์แกงค์มากขึ้น

ภาพยนตร์นี้ ได้รวบรวมเอาคำแนะนำที่จำเป็น สำหรับผู้เริ่มต้นทำเว็บไซต์ ตลอดจนคำถามยอดฮิต จากลูกค้า และนักแสดงในเรื่องได้รับการสนับสนุน จากลูกค้า ของเราเอง

ธุรกิจสำเร็จได้ต้องมีเว็บไซต์ ชมภาพยนตร์นี้เพื่อแนวทางตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุด

ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ Sub Title ไทย แนะนำโดย Mr. Geissler Manfred

เครดิตนักแสดง

นักแสดงนำ จักรฤษณ์ สุดปรารถนาถวิล

คุณสุมิตรพร จอมจันทร์ นักวิชาการ

คุณนฤมล ไกซ์เล่อร์ เจ้าของใบตองโฮมสเตย์

Mr. มัลเฟรต ไกซ์เล่อร์ กรรมการที่ปรึกษาฯ

คุณองอาจ กิตติกร เจ้าของบริษัทอีซีอี เอนจิเนียริ่ง

และ พนักงานเว็บไซต์แกงค์

สถานที่ถ่ายทำ จังหวัดเชียงใหม่