----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

บริการ SEO หมายถึงอะไร?

บริการ SEO หมายถึง การปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับการค้นหาของเครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เช่น Google หรือ Bing โดยปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสอดคล้องกับการค้นหาที่ผู้ใช้งานกำลังต้องการหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหา ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการเข้าถึงและมีการเยี่ยมชมมากขึ้น บริการ SEO ประกอบด้วยหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์และเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์, การปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์, การปรับปรุงเนื้อหาและการสร้างเนื้อหาใหม่ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสอดคล้องกับการค้นหา และการสร้างลิงค์ (backlink) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในตาของเครื่องมือการค้นหา การทำ SEO ถือเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและมีการเยี่ยมชมมากขึ้นจากผู้ใช้งานออนไลน์

รายละเอียดขั้นตอนในการทำ SEO

การทำ SEO ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

  1. การวิเคราะห์และเลือกคำสำคัญ: การเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมและที่มีการค้นหาสูงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น
  2. การปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์: การปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน SEO เช่น การใช้งาน Tag ให้ถูกต้อง การเพิ่ม Meta Description, การปรับปรุงโครงสร้าง URL เป็นต้น
  3. การปรับปรุงเนื้อหา: การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ และ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน การเพิ่มเนื้อหาใหม่ การปรับปรุงความน่าสนใจของเนื้อหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหา
  4. การสร้างลิงค์ (backlink): การสร้างลิงค์จากเว็บไซต์อื่น มายังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณในตาของเครื่องมือการค้นหา
  5. การใช้งาน Social Media: การใช้งาน Social Media เพื่อสร้างการแพร่กระจายข่าวสาร และเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาบนเว็บไซต์
  6. การวัดผลการทำ SEO มีหลายวิธี แต่สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบผลการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณบนเครื่องมือการค้นหา เช่น Google Analytics, Google Search Console หรือเครื่องมือ SEO อื่นๆ เพื่อวัดผลและปรับปรุงการทำ SEO ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตัวอย่างเช่น ผลการค้นหาที่ดีขึ้นบนเครื่องมือการค้นหาจะแสดงว่าเว็บไซต์ของคุณได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหรือโครงสร้างให้ดียิ่งขึ้น หรือการสร้าง backlink จากเว็บไซต์อื่นๆ ได้เพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณการวัดผลการทำ SEO เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และช่วยให้คุณมีความสำเร็จในการสร้างความเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณในสายตาของผู้ใช้งาน และ เครื่องมือการค้นหา

ทำ SEO ประหยัดค่าโฆษณาได้ดีเยี่ยม

การทำ SEO สามารถช่วยประหยัดค่าโฆษณาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเล็กและเริ่มต้นที่มีงบประมาณโฆษณาน้อย การทำ SEO จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เช่น Google โดยไม่ต้องลงทุนในการโฆษณาเพิ่มเติม

การทำ SEO ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าสนใจจากผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหา นอกจากนี้ การทำ SEO ยังต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ เช่น การสร้าง backlink จากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสำหรับการสร้างเนื้อหาหรือบริการให้กับเว็บไซต์นั้นๆ

ดังนั้น การทำ SEO จะช่วยประหยัดค่าโฆษณาได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามในการดำเนินงาน และต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่คาดหวัง

บริการ SEO ราคาแพงไหม?

ราคาของบริการ SEO สามารถแตกต่างกันได้ตามบริการและบริษัทที่ให้บริการ บางบริษัทอาจมีราคาแพงกว่าบางบริษัทอื่น โดยราคาที่แพงกว่าอาจเกิดจากการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย และการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่ครบถ้วนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจเล็ก ๆ หรือเริ่มต้นที่มีงบประมาณจำกัด อาจหาบริการ SEO ที่ราคาไม่แพงได้ โดยในบางครั้งการเลือกใช้บริการที่ราคาถูกอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังควรตรวจสอบคุณภาพของบริการก่อนเลือกใช้ โดยควรตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ว่าเคยทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าปรากฏอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหาหรือไม่ และมีการให้บริการอื่นๆ เช่นการวิเคราะห์คำสำคัญ การสร้าง backlink หรือการจัดการเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้ ยังควรติดต่อสอบถามราคาและบริการที่คุณต้องการให้ชัดเจนกับบริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคา