----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ประเมินผลโฆษณา Google แบบง่ายๆ

การใช้บริการ โฆษณา Google Adword เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการใช้บริการโฆษณาแบบ Keyword Search เนื่องจากคนเหล่านี้กำลังต้องการค้นหาสินค้า หรือ บริการ จีงต้องค้นหา เมื่อค้นหาแล้วเห็นโฆษณาของคุณ เกิดความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม จึงคลิกโฆษณา เข้าไปที่เว็บไซต์ (หรือหน้า Landing Page) ของคุณ เมื่อศึกษาข้อมูลสินค้า และบริการ แล้วจึงตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อสินค้าของคุณหรือไม่

ขอยกตัวอย่าง จากรายงานการค้นหาของลูกค้ารายหนึ่ง ใน 1 เดือน

“ขายคลอรีน” ยอดการค้นหาใน 1 เดือน 3,000 ครั้ง มีการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ 1,500 ครั้ง
“ขายโซดาไฟ” ยอดการค้นหาใน 1 เดือน 1,000 ครั้ง มีการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ 500 ครั้ง

จากจำนวนการคลิกเข้าชมเว็บไซต์รวม 2,000 ครั้ง คุณไม่อาจคาดหวัง 100% จากยอดจำนวนนี้

จากสถิติพบว่า “ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์ 96% ออกจากเว็บไซต์คุณโดยไม่ได้สั่งซื้อหรือติดต่อคุณ และ 49% เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ อีก 4-5 เว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบ” ดังนั้นจะมีเพียง 4% ที่อาจเป็นลูกค้าของคุณทันที

เมื่อคุณเปิดโฆษณาใน 1 เดือนแรก ควรประเมินผล ว่ามีการตอบรับจากโฆษณาเป็นอย่างไร? จากการเข้าชมเว็บไซต์ 2,000 ครั้ง มีกี่ % ที่สั่งซื้อ และคุณพอใจหรือไม่?

คุณอาจประเมินผลโฆษณา แบบง่ายๆ ดังนี้
– มีจำนวนการติดต่อ เช่น โทรหา จำนวนผู้ชมเป็นที่น่าพอใจ แต่ไม่มีการสั่งซื้อ ควรพิจารณาปรับ ราคา โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือ พนักงานให้ข้อมูล
– มีการเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากแต่มียอดติดต่อเป็น 0 หรือผลการติดต่อต่ำเกินไป ต้องปรับปรุงที่ หน้า landing page (page speed, content, promotion) ราคา ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

***คุณสามารถปรึกษาทีมงาน ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุง Content ใหม่ ลดขนาดภาพ หรือ ลบกราฟฟิค ที่เป็นอุปสรรค์ต่อคะแนนคุณภาพโฆษณา

***ลูกค้าไม่ติดต่อผ่านทางโฆษณา มักสรุปง่ายๆ ว่า โฆษณาไม่ดี แต่ไม่ได้ประเมินคุณภาพอย่างอื่นเสียก่อน เช่น หน้า landing page มี content ที่ดึงดูดใจอะไรบ้าง โปรโมชั่นโดนใจหรือไม่ หรือ ราคาที่แพงกว่าคูแข่ง ท่านอาจต้องปรับปรุง เพื่อให้รองรับการแข่งขัน

***การทำโฆษณาควรใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อประเมินผล