----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ยุคการออกเว็บไซต์ กับการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางอินเตอร์เน็ต และ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อออนไลน์

มองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ของการอินเตอร์เน็ต กันหน่อย

  • ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) เป็นการเริ่มต้นใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ เรียกว่า เครือข่ายอาร์พาเน็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ถึงกันเป็นครั้งแรก
  • ต่อมาปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) มีการปรับปรุงเครือข่ายอาร์พาเน็ตให้ใช้งานได้อย่างจริงจัง และเปลี่ยนชื่อเป็นดาร์พาเน็ท (DARPAnet)
  • ปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) มีการขยายเครือข่ายและเปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น โดยใช้เกณฑ์วิธีหรือโพรโทคอลชนิดทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ระบบเซิร์ฟเวอร์ เริ่มมีการใช้งาน สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ จึงเป็นจุดเริ่ม ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ www.ซึ่ง หัวข้อของข้อมูล ถูกกำหนดให้ใช้เป็น “โดเมนเนม” ส่วนคำลงท้ายของโดเมน เริ่มแรกใช้คำว่า .com ต่อมา มีผู้ใช้ชื่อโดเมนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการขยาย คำลงท้าย เป็น .net. org .info กระทั่งปัจจุบันมีคำลงท้าย เป็นจำนวนมาก
  • ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) ระบบ 3G เริ่มมีการใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ปี ค.ศ. 2013 พศ. 2556 เริ่มใช้เปิดตัวระบบ 4G กระทั่ง ต่อมาปี ค.ศ 2017 (พศ. 2560) ได้มีการเปิดตัว ระบบ 5G ใช้แพร่หลายกันเกือบทั่วโลก

คราวนี้ เรามามองยุคของการออกแบบเว็บไซต์กันบ้าง ถ้าให้แบ่งการทำเว็บไซต์ออกเป็นยุค แบ่งออกได้เป็น 3 ยุค การออกแบบเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ อินเตอร์เน็ต กับ ค่านิยมของผู้ใช้งาน แต่ต่านิยมของมาจาก พัฒนาการของอินเตอร์เนท และ พัฒนาการของอุปกรณ์สื่อสาร นั่นเอง

1. ยุคเริ่มต้นอินเตอร์เน็ต (1969 – 1972) เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเฉพาะตัวหนังสือ (Text) เนื่องจากความไวอินเตอร์เน็ต เป็น ตัวกำหนด ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์ ที่เป็นที่นิยม สมัยนั้น เรียกว่า HTML
2. ยุค PC (1972-1983) เมื่ออินเตอร์เนท มีการพัฒนาความไวขึ้น เริ่มมีการส่งข้อมูลที่เป็นภาพ และ วีดีโอ จึงเกิดโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย โดยใช้ภาษาเขียนต่างๆ เช่น asp php flash เป็นต้น เว็บไซต์ยุคนี้ จะต้องดูผ่าน PC เพราะมือถือยังไม่เกิด ดังนั้นเว็บส่วนมาก มักจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก เพื่อดึงดูดคน เข้าเว็บไซต์
3. ยุค Mobile นับเริ่มตั้งแต่มีตัว G มาใช้ ( 2009-ปัจจุบัน) ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ต จะพัฒนาได้ไวขึ้น แต่มือถือ กลายมามีบทบาท กับการเข้าชมเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้รองรับ PC อย่างเดียวไม่ได้ และ ด้วยระบบมือถือเอง ก็ยังไม่สามารถ เทียบเท่าประสิทธิภาพของ PC จึงเรื่มมีการผลิต Application สำหรับมือถือ ขึ้นมาใช้ แต่ในส่วนการทำเว็บไซต์ ก็ต้องปรับเปลี่ยน ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานในมือถือมากยิ่งขึ้น