----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

วิกฤตเศรษฐกิจ 2020 ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลายเท่า เพราะ โควิท19 ได้เข้ามาเพิ่มผลกระทบแบบไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้า

วิกฤตสามพลังบวกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกิจอย่างรุนแรง

โควิท19 อาจใช้เวลา 6 เดือน – 1 ปี ในการควบคุมได้
• สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตามวาระหรือตามกลไกของเศรษฐกิจขาลง อาจใช้เวลา 5-6 ปี
• วิกฤตเศรษฐกิจออฟไลน์ พัฒนาการของระบบออนไลน์ ทำให้เศรษฐกิจออฟไลน์จำนวนมากต้องปิดตัวลง ลดจำนวนพนักงาน หรือลดสาขาลง หนทางที่เศรษฐกิจ ทำให้เกิดเลิกจ้างงาน และพนักงานเป็นจำนวนต้องถูกลอยแพ

สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จะมีทั้งผู้ได้รับผลกระทบ และ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ อยู่ที่การเตรียมความพร้อม มากขนาดไหน คำว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับโอกาส

แล้วคุณละ คุณจะอยู่จุดไหน ของวิกฤต

โปรดติดตามบทความ “แนะทางออกวิกฤตเศรษฐกิจ 2020”