ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ

ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งเหตุผล และ ปัญหาให้คุณทราบว่า เพราะเหตุใดจึงโดนตีกลับ

ดังนี้

 1. ไม่มีชื่อผู้รับปลายทางจริง
 2. Mail box ของผู้รับปลายทางเต็ม
 3. อีเมล์ของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) จากการแจ้งสแปมบ่อยๆ ของ email ปลายทาง
 4. ไม่สามารถติดต่อ mail server ปลายทางได้ในขณะนั้น เช่น server down ท่านอาจต้องลองส่งใหม่
 5. ปัญหาจาก ระบบ network
  ***สำคัญที่สุด ถ้าหาก mail server ปลายทางมีการ ติดตั้งระบบ anti spam mail หรือ Very high securityมีวิธีที่ผู้รับปลายทางจะได้รับอีเมล์ของท่าน คือ จะต้องให้ผู้รับปลายทาง add อีเมล์ของคุณไว้ใน white-list หรือ address book ก่อนเท่านั้น…
 6. บอกให้ปลายทางเพิ่มอีเมล์ฝั่งเราเข้า address book ของเขา add อีเมล์คุณไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา ในการรับส่งอีเมล์ ในครั้งต่อไป
 7. อีกประการสำคัญ หมายเลข IP ของ mail server ที่ส่งอีเมล์ออกไปถูก blacklist ในส่วนนี้ท่านสามารถแจ้งทางเจ้าของ server ให้ทำการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการแก้ไขที่อยากมากเนื่องจากมีผู้ใช้อีเมล์ใน IP นั้น ฝ่าฝืนระเบียบการส่งสแปมเมล์ ซึ่งถ้าทาง ทีมงานทราบ จะทำการปิดเว็บไซต์นั้นทันที
  ***ปัญหา IP ถูก Blacklist เนื่องมาจากมีอีเมล์ใดอีเมล์ใน IP นั้นๆ ได้ทำการส่งสแปมเมล์ หรืออีเมล์ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้รับ เมื่อผู้รับนั้นได้รับอีเมล์ คลิกแจ้งว่าเป็นอีเมล์ขยะ หรือ junk-mail บ่อยเข้า IP ที่ส่งอีเมล์นั้นจะถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการ mail-server ทันที

จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

 1. ทีมงานเว็บไซต์แกงค์ ได้ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากเป็นปัญหาส่วนรวม สำหรับลูกค้าที่ใช้ IP ร่วมกัน เราได้ทำการแจ้ง Unblock ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน การขึ้นบัญชี blacklist จะเกิดขึ้นอีกถ้ายังมีคนแอบส่ง spam mail
 2. หยุดส่งสแปมเมล์
 3. ใช้บริการอีเมลสำหรับธุรกิจ @yourcompany.com ที่ให้บริการอีเมล์โดยตรง เช่น Gsuite ของ Google เป็นต้น
 4. ใช้ IP แยกเป็นส่วนตัว เช่น VPS เป็นต้น

ทีมงานเว็บไซต์แก้งค์ 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This