----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

แนะนำเว็บไซต์ ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่

ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ รับว่าความ และ ให้คำปรึกษา คดีครอบครัวเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่ง กฎหมายธุรกิจ การลงทุนของชาวต่างชาติ และ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้บริการด้านกฎหมาย คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และความจริงใจ

ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ ที่ได้รับใบอนุญาตว่าความ เมื่อปี พ.ศ.2561 โดยนับตั้งแต่ที่ทนายอลิสา สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ทนายอลิสา มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ ระดับนานาประเทศ ทำงานกับมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น International Justice Mission และทำงานกับ law firm เช่น Lanna Lawyer Law Firm จึงทำให้ทนายอลิสามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย ร่างเอกสาร สัญญา การลงทุนของต่างชาติ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย และการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ ปัจจุบันทนายอลิสา เป็นทนายความประจำที่สำนักงาน ทนายความเชียงใหม่

ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ ให้คำปรึกษากฎหมาย แบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย

สิ่งที่ทนายอลิสายึดถือในการทำงานเสมอ คือ
จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.

เข้าชมเว็บไซต์ : ทนายความเชียงใหม่.net