----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

วันเด็กทุกปีทีมงานเว็บไซต์แกงค์จะร่วมกันจัดกิจกรรม เราเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ ให้การช่วยเหลือด้วยเงินอันเล็กน้อยของเราจะได้มีคุณค่า ถึงแม้งบประมาณเรายังมีน้อย แต่เราก็พยายามเจียดมาเพื่อให้มีกิจกรรม ซึ่งเราเชื่อว่า เงินอันน้อยนิด ก็สามารถช่วยชีวิตคนบางคนให้มีความสุขได้บ้าง

โครงการวันเด็ก เป็นกิจกรรมประจำปีที่เรากระทำทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อตอบแทนสังคม
  • เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการช่วยเหลือลังคม
  • เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างทีมงาน มีกิจกรรมร่วมกัน

วันเด็กปี 2562 นี้เราได้ตั้งกองทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน โดยประสานงานกับทางหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ให้คัดเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และได้รายชื่อเด็กสำหรับมอบทุนจำนวน 5 ทุน พร้อมกับของขวัญสำหรับแจกเด็กๆ จำนวนหนึ่ง เดินทางไปมอบ และแจกที่โรงเรียนบ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า

หลังจากนั้นทีงานได้พักผ่อนกันทบนแพลอยน้้ำ ที่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งเป็นสถานที่ท่อเที่ยวที่สวยงาม แต่ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก แต่สถานที่แห้งนี้ก็เคยได้รับการโหวต จากกลุ่มช่างภาพสากลแห่งประเทศไทย (TIPS) ว่าเป็นสถานที่น่าถ่ายภาพมากที่สุด ส่วนแพที่พัก เป็นแบบชาวบ้าน มีห้องน้ำ เตาย่าง ทำอาหารกินกัน กลางทะเลสาบ มีสัญญาณโทรศัพท์ มีอินเตอร์เนท ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานนอกสถานที่ของเรา

ทะเลสาบนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะใต้ทะเลสาบแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านมาก่อน แต่เนื่องจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก ทำให้น้ำท่วมมาถึงจุดที่เป็นทะเลสาบแห่งนี้ ชาวบ้านจึงต้องอพยบ ไปอยู่ที่แห่งใหม่ ชาวนาที่เคยทำนาบริเวณนี้ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวประมงแทน ชาวบ้านบางคนก็หันเหชีวิตมาประกอบกิจการแพลอยน้ำ ให้คนมาเช่าพัก ที่ทีมงานเว็บไซต์แกงค์ได้ไปใช้บริการ พักผ่อนกัน แต่ที่ทะเลสาบดอยเต่ามีสัญญานโทรศัพท์เต็มทุกเครือข่าย จึงไม่มีอุปสรรคต่อการทำงาน ของเรา

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนให้เรามีโอกาสได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะอุดหนุนเรามากขึ้น เราจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

[et_pb_4divi_masonry_gallery _builder_version=”3.19.6″ gallery_ids=”14005,14006,14007,14008,14009,14010,14011,14012,14013,14014,14017,14018″ gallery_responsive=”on” gallery_columns=”5″ title_and_caption_position=”1″ box_shadow_position_image=”outer” title_font_size_tablet=”51″ title_line_height_tablet=”2″ caption_font_size_tablet=”51″ caption_line_height_tablet=”51″ show_title_and_caption=”off” posts_number=”12″ /]