fbpx ----------------------
Select Page
Website Marketing

Website Marketing

Website Marketing คืออะไร? การออกแบบเว็บไซด์ เป็นเพียงขั้นตอนเรื่มต้นในการสร้างเครื่องมือ ในการเข้าหาผู้ใช้อินเตอร์เน็ท เนื่องจากเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างถูกวิธี จะกลายเป็นครื่องมืออันทรงพลังในการทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเคาะประตูบ้าน...

เว็บไซต์ติดไวรัส

เว็บไซต์ติดไวรัส หรือ โดน Hack  การคุกคามของเหล่ามิจฉาชีพ ที่ hacked เข้าไปในเว็บไซด์ด้วยคำสั่งต่างๆ และมีการปฎิบัติการตัวเอง เพื่อให้กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประส่งค์หลายประการ เข่น ขโมยหมายเลขบัญชีการเงิน, รหัสผ่าน,...