fbpx ----------------------
Select Page
เว็บไซต์ติดไวรัส หรือโดนแฮก

เว็บไซต์ติดไวรัส หรือโดนแฮก

กรณี เว็บไซต์ติดไวรัส หรือโดนแฮก เว็บไซต์เกิดปัญหาไวรัส หรือถูกแฮก ทางผู้ให้บริการจะแจ้งเจ้าของเว็บไซต์ที่มีปัญหาเพื่อทำการแก้ไข หรือถ้าเป็นกรณีด่วนเช่นถูกวางไฟล์ Scammer จะต้องทำการปิดเว็บไซต์ทันที เมื่อเจ้าของเว็บไซต์พบว่าเว็บไซต์ของคุณติดไวรัส...
แนะนำเว็บไซต์ บริษัทบริหารนิติบุคคล

แนะนำเว็บไซต์ บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล (Corporate Governance) คืออะไร? เป็นบริการที่ให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในการจัดการและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการบริหารงานในองค์กร โดยรวมถึงการดูแลและป้องกันความผิดปกติในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรขององค์กร ในการบริหารนิติบุคคล...