----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

เมื่ออินเตอร์เนทได้เข้ามามีบทบทบาทสำหรับชีวิตมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์จึงกลายเป็นสื่อที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ เป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการที่ยังออฟไลน์อยู่ จำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตามทันคู่แข่ง บทความนี้จึงขอแนะนำ 5 ขั้นตอนการทำเว็บใซต์ เพื่อเป็นแนวทาง ความรู้สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการทำเว็บไซต์ที่ถูกต้อง

   1. จดโดเมนเนม  การทำเว็บไซต์จำเป็นต้องมีโดเมนเนม ซึ่งหมายถึงชื่อของเว็บไซต์ เราเรียกว่าชื่อโดเมนเนม ซึ่งจะมีได้เพียงชื่อเดียวในโลก โดเมนเนมจะมีคำลงท้ายด้วย จุด หรือ ดอท ที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือ .com เพื่อขยายปริมาณใช้งานโดเมนเนม ทางกองทะเบียนโดเมนเนมโลก (ICANN) ได้เปิดให้บริการจด ดอทอื่นๆ ด้วยเช่น .net .org .club .co .web และอื่น อีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนเนมจดโดเมนเนม
   2. เช่าโฮสต์ เมื่อได้ชื่อโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องหาที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนทไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นจะต้องมีโปรแกรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลตามที่ผู้ชมต้องการ ตัวอย่างเช่น การดูรูปภาพ การดูวีดีโอ การแสดงหน้าตามของเว็บไซต์ ล้วนแล้วแต่ใช้โปรแกรมทั้งสิ้น การที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้บริการเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ เรามักเรียกว่า เช่าโฮสต์ (Hosting)Data Center สถานที่วางเซิร์ฟเวอร์
   3. เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเราเรียกว่า Webmaster เขาเหล่านี้จะเข้าใจภาษาของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมปัจจุบันโปรแกรมที่นิยมสูงที่สุดในโลกคือ PHP และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเว็บไซต์มักจะมี CSS, JavaScript, HTML เป็นต้น ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาโปรแกรม PHP ให้การทำเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้ไม่เก่งโค๊ต เรียกว่า CMS (Content Manage System) เป็นการพัฒนาการทำเว็บไซต์แบบก้าวกระโดด เพียงนำโปรแรชกรม CMS มาลงในเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าไว้ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้น โปรแกรม CMS เหล่านี้มี WordPress, Joomla, Drupal เป็นต้น การเขียนโปรแกรมอาจเขียนบนเครื่อง PC แบบออฟไลน์ก่อน ด้วยโปรแกรมจะลองเซิร์ฟเวอร์ เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยดีแล้ว จึงทำการอับโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เว็บไซต์ออนไลน์
    เขียนโปรแกรมทำเว็บไซต์

    ออกแบบเว็บไซต์ยุค 2022 ให้สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาสนใจในยุคปัจจุบัน

   4. อับโหลดเว็บไซต์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ การอับโหลดเว็บไซต์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพีซี กับเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือโปiแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมฟรี แต่คุณจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการจัดการอับโหลดไฟล์ต่างๆ และโปรแกรมปลายทางด้วยโปรแกรม FileZilla
   5. ตรวจสอบความเรียบร้อย เมื่อข้อมูลเว็บไซต์อับโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว เจ้าของเว็บไซต์ควรตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น และสิ่งที่ท่านต้องเข้าคือ การออกแบบเว็บไซต์ หรือการทำเว็บไซต์ ไม่ได้จบที่การอับโหลดข้อมูลให้ออนไลน์เท่านั้น เว็บไซต์ของคุณยังคงต้องมีการอับเดทโปรแกรม มีการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นหากคุณต้องการให้คนเข้าชมเว็บไซต์มากๆ คุณจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ เช่น การทำ SEO การทำโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ต่างๆตรวจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซต์
    1.