----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

Server เดี่ยว หรือ Dedicated Server คือ เครื่อง server ทั่วไป ที่ทำงานด้วย software – hardware ภายในเครื่องเดียว หากการใช้งานมากเกินขอบเขตจำกัด ก็จะทำจะทำให้เครื่อง overload จึงได้มีการพัฒนา ระบบ cloud ขึ้น โดยใช้ server หลายๆ ตัว ให้ทำงานร่วมกัน กลุ่มของ server ที่เชื่อมต่อถึงกัน ช่วยกันประมวลผล ทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่าหลายเท่า การ overload ที่เป็นไปไม่ได้ ความรวดเร็วในการ รับ-ส่ง โอนถ่าย ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วกว่าหลายเท่า

คุณกำลังใช้เชิร์ฟเวอร์แบบไหนอยู่

ทำไม cloud ยังไม่เป็นที่นิยม?

เนื่องจากการลงทุนในระบบ cloud เป็นการลงทุนค่อนข้างสูงมาก ที่ต้องใช้ server หลายๆ ตัว การเก็บค่าบริการก็ต้องสูงขึ้น ลูกค้าส่วนมากมักจะไม่สู้ราคา จึงกลับมายอมรับที่ dedicated Shared Server เพราะยังคงใช้ได้อยู่ เพียงแต่ต้องดูแลเอาใจใส่ มากขึ้น เพราะต้องคอยระวังเรื่องการ overload แต่ถ้าคุณสามารถใช้ระบบ cloud กับเว็บไซต์ของคุณได้ก็ถือว่าเหนือคู่แข่งไปได้ไกลเลย

สนใจระบบ cloud เรามีให้บริการแล้ว สอบถามฝ่ายการตลาด