----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

Home page คืออะไร ? Home page คือ หน้าเว็บหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือทางเข้าหน้าแรกสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต  Home page คือหน้าที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์หรือเปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก

Home page มีบทบาทสำคัญในการแนะนำและนำทางผู้ใช้ในทิศทางที่ถูกต้องในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันฟังก์ชันหลักที่มักปรากฏใน home page ได้แก่:

 1. Home page เป็นการเสนอภาพรวม การแสดงภาพรวมทั่วไปของเนื้อหาหรือบริการที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ มีให้
 2. Home page เป็นการนำทางหรือเมนูที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ง่าย
 3. Home page สามารถแสดงข้อมูลสำคัญ มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญหรือเนื้อหาที่มีความสำคัญ เช่น ข่าวสารล่าสุด, โปรโมชั่น, หรือเนื้อหาแนะนำ
 4. Home page เป็นแหล่งรวมลิงก์สำคัญไปยังหน้าสำคัญอื่นๆ ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้
 5. Home page สามารถใช้ในการโปรโมท หรือใช้เป็น Landing Page ส่วนนี้อาจประกอบไปด้วยการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร
 6. Home page สามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคม (Social Network) คือการให้ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ
 7. Home page เป็นแหล่งรวมการให้คำแนะนำผู้ใช้เว็บไซต์ไปยังหน้าต่างๆ

สรุปง่าย ๆ ว่า Home page คือหน้าแรกของเว็บไซต์ ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับภาพรวมของเนื้อหาหรือบริการที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ให้มี บทบาทในการช่วยในการนำทางผู้ใช้ไปยังเนื้อหาอื่นๆ ที่ต้องการ

ส่วนประกอบต่างๆ ของ  Home page

Home page  มีส่วนประกอบหลายอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการต้อนรับผู้ใช้และนำทางพวกเขาไปยังเนื้อหาหรือบริการที่เว็บไซต์ต้องการดังนี้

 1. Header (ส่วนหัว) ประกอบไปด้วยโลโก้ (Logo) ของเว็บไซต์, เมนูนำทาง, ลิงก์ไปยังหน้าสำคัญและบางครั้งอาจรวมทั้งการค้นหา
 2. Hero Section (ส่วนเด่น) หมายถึง ภาพรวมหรือข้อมูลที่สำคัญที่เว็บไซต์ต้องการเน้น โดยมักจะประกอบไปด้วยภาพใหญ่, ข้อความโปรโมทและปุ่ม “Call to Action” (CTA).
 3. Features/Services Section (ส่วนคุณลักษณะ/บริการ) แสดงคุณลักษณะหรือบริการที่เว็บไซต์หรือธุรกิจนั้นๆ มีให้ อาจมีการนำเสนอแบบกระดานหรือรายการ
 4. About Us Section (ส่วนเกี่ยวกับเรา) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ, ประวัติ, หรือค่านิยม ที่สามารถเพิ่มความเข้าใจและน่าสนใจ
 5. Testimonials (คำประทับใจ) การรีวิวหรือความคิดเห็นจากลูกค้าที่เพิ่มความน่าเชื่อถือในธุรกิจ
 6. Portfolio/Products Section การแสดงผลงานหรือสินค้าที่เว็บไซต์มี, อาจมีรูปภาพ, คำอธิบาย, หรือลิงก์ไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
 7. Blog/News Section (ส่วนบล็อก/ข่าว) แสดงหัวข้อหรือคำค้นหาล่าสุดจากบล็อกหรือข่าวของเว็บไซต์
 8. Contact Information (ข้อมูลติดต่อ) นำเสนอข้อมูลติดต่อ, แผนที่, หรือฟอร์มติดต่อ.
 9. Social Media Links (ลิงก์สื่อสังคม) ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่เว็บไซต์รับรองหรือมีการใช้
 10. Footer (ส่วนท้าย) ประกอบไปด้วยลิงก์ที่จำเป็น, ลิงก์ไปยังหน้าสำคัญ, ข้อมูลลิขสิทธิ์, และนอกจากนี้ยังอาจมีลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว, เงื่อนไขการให้บริการ, หรือหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบ Home page ให้มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นตัวแทนสำคัญที่จะสร้างความประทับใจและช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่เนื้อหาหรือบริการของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การสร้าง Home page ที่ดี  นั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่สวยงามและการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้งาน การศึกษาและทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ home page ของคุณมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Home page ที่ดีนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่น:

 1. ออกแบบและโครงสร้าง ควรมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้โครงสร้างของ Home page เป็นระเบียบ ชัดเจน และใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งาน
 2. เนื้อหาที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผู้ใช้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือบทความที่น่าสนใจ
 3. การใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้ การออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสบการณ์ที่ดี เช่น การใช้งานเมนู การนำทาง และการโต้ตอบกับผู้ใช้
 4. การเข้าถึงและการโปรโมท การทำให้ Home page สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางหลายๆ อุปกรณ์และการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง

มองในแง่ประโยชน์ของ  Home page 

Home page ถือว่าเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ นอกจากจะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์แล้ว เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ ที่มีประโยชน์มากมายต่อการให้บริการและการติดต่อกับผู้ใช้

 1. การนำทาง Home page ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และมีการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่สำคัญต่าง ๆ
 2. การนำเสนอข้อมูลสำคัญ ส่วนหนึ่งของ Homepage ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้ต้องการทราบ, เช่น สินค้าหลัก, บริการหรือข้อมูลล่าสุด
 3. การสร้างความทรงจำ รูปแบบและดีไซน์ที่ดีของ Homepage สามารถช่วยสร้างความทรงจำและความอยู่ในจิตใจของผู้ใช้
 4. การเสนอโปรโมชั่นและข้อมูลพิเศษ Homepage สามารถใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นหรือข้อมูลพิเศษที่อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการกระทำ
 5. บทบาทในการบริหารสถานะและการบริการลูกค้า Homepage สามารถเป็นที่ตั้งเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของบริการหรือข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้า, เช่น ข้อมูลการปรับปรุงหรือปัญหาที่มีผลกระทบ
 6. สร้างการเชื่อมโยง Homepage เป็นที่เหมาะสำหรับสร้างลิงก์ไปยังหน้าหลักของเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงและการนำทาง
 7. Homepage สามารถใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, ขึ้นกับแนวโน้มล่าสุดหรือความสนใจของผู้ใช้
 8. เสริมสร้างแบรนด์ ดีไซน์และเนื้อหาบน Homepage สามารถใช้เพื่อสร้างและรักษาอัตลักษณ์แบรนด์
 9. การบันทึกข้อมูลการใช้งาHomepage สามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งาน เช่น คลิกที่ลิงก์หรือเวลาการใช้งาน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์

การออกแบบ Home page ที่ดีที่สุดจะให้ประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล, ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานและเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Home page

การออกแบบ Homepage ที่มีประสิทธิภาพจะมีคุณภาพสูง แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา

 1. ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังในการเลือกข้อมูลและองค์ประกอบที่จะนำเสนอให้กระชับและน่าคลิกไปยังข้อมูลนั้นๆ
 2. การตอบสนอง (Responsiveness) Home page ต้องถูกออกแบบให้สามารถปรับตัวได้กับหลายขนาดของหน้าจอและแพลตฟอร์มต่างๆ  เพื่อให้ผู้ใช้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้
 3. ความซับซ้อน การทำให้ Home page มีข้อมูลมากเกินไปหรือซับซ้อนมากจนทำให้ผู้ใช้สับสนอาจเป็นปัญหา
 4. การควบคุมการอัพเดต หากมีการอัพเดตบ่อย อาจทำให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่เข้าใช้งานทุกวันต้องมีความสนใจในการรักษาความสมดุลของ Home page
 5. การปรับขนาดของรูปภาพและสื่ออื่น ๆ การใช้สื่อต่าง ๆ ใน Homepage อาจทำให้เว็บไซต์มีขนาดข้อมูลที่ใหญ่ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการโหลดข้อมูล
 6. การควบคุมที่ลำบาก หากการอัปเดตหรือการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ใน Homepage มีความซับซ้อน การควบคุมอาจมีความยากลำบาก
 1. ความเข้ากันได้กับเนื้อหา ถ้าไม่มีการเข้ากันได้ดีกับเนื้อหาหรือการจัดระเบียบข้อมูล ผู้ใช้อาจพบความยากลำบากในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

การออกแบบ Homepage ควรพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ