----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

Submit URL

Submit URL คืออะไร?

Submit URL หมายถึงการแจ้งเกิดเว็บไซต์แก่ Search Engine และ Directory ต่างๆ เช่น Google MSN Yahoo และ อื่นๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากการ Submit URL ไม่สามารถทำแบบ ออโต้เมติค หรือ แบบสแปม ได้เนื่องจากเว็บไซต์ที่ดีมักมีระบบป้องกันสแปมที่ดี

ทำไมต้อง Submit URL?

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ททั่วโลก ใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา สินค้า บริการ และ ข้อมูลต่างๆ แต่ละคนก็ใช้ Search Engine และ Directory หลายยี่ห้อแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความนิยม ของแต่ละประเทศ ดังนั้นการ Submit URL จึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้การค้นพบเว็บไซต์ ง่ายขึ้น

เราได้รวบรวม 250 Search Engine และ Directory ชั้นนำทั่วโลก ไว้รองรับการแจ้งเกิดเว็บไซต์ของท่าน ด้วยทีมงาน Submit URL ที่มีประสบการณ์ และมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของท่านถูกจัดเก็บใน Search Engine อย่างถูกวิธี

ระวัง!!! การหลอกลวงของเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำเสนอ Software ในการ Submit URL แบบออโตเมติค 3- 5 แสน Search Engine ภายในเวลาเพียง 5 นาที การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นสแปม ควรหลีกเลี่ยง อาจเป็นผลเสียต่อเว็บไซด์มากกว่า

ค่าบริการ Submit URL

ครั้งละ 150 US$ หรือ 4,500 บาท   ต่อ 1 เว็บไซด์

บริการ Submit URL เว็บไซด์ของท่านจะถูกจัดเก็บ ใน Search Engine และ Directory 100 เว็บ โดยทีมงานจะเป็นผู้วิเคราะห์ เลือก Search Engine และ Directory ที่เหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ลูกค้ากรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์
  2. ชำระค่าบริการ ด้วย PayPal หรือ แบบโอนเงินผ่านธนาคาร  
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เว็บไซต์
  4. เจ้าหน้าที่เริ่มทำงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
  5. รายงานผลส่งลูกค้า
  6. ***บริการแจ้งเกิดหน้านี้เป็นส่วน ฟรีเท่านั้น เป็นการเพิ่มคะแนนในกูเกิ้ล และเพิ่มผลการค้นหา ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เท่า แบบเสียเงินรายปี ซึ่งเป็นบริการระดับโปร ซึ่งได้ผลสูงมากกว่า 

***ไม่รับเว็บไซต์โป๊ เว็บผิดกฏหมาย 

 [si-contact-form form=’10’]