----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ตกงาน ทำมาหากินอะไรดี

ตกงาน ทำมาหากินอะไรดี

พิษโควิด19 ทำให้คุณต้อง ตกงาน แล้วจะทำมาหากินอะไรดี? คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ถ้าเลือกเกิดได้ก็คงไปเลือกเกิดกับมหาเศรษฐี ที่มีเงินเยอะๆ จะได้สบาย ไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องเหนื่อยหาเงินด้วยตัวเอง แต่นั่นมันเป็นความคิดของคนขี้เกียจ จริงๆ...