Select Page
การเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์

การเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์

ออนไลน์น่ารู้ การเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาก่อนลงมือทำเว็บไซต์ เพราะเซิร์ฟเวอร์ คือ สถานที่เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อ สินค้า และ บริการ ของคุณได้ง่าย...
ความแตกต่างระหว่าง Dedicated Server กับ Cloud

ความแตกต่างระหว่าง Dedicated Server กับ Cloud

ออนไลน์น่ารู้ Server เดี่ยว หรือ Dedicated Server คือ เครื่อง server ทั่วไป ที่ทำงานด้วย software – hardware ภายในเครื่องเดียว หากการใช้งานมากเกินขอบเขตจำกัด ก็จะทำจะทำให้เครื่อง overload จึงได้มีการพัฒนา ระบบ cloud ขึ้น...
เลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไหนดีสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์

เลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไหนดีสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์

ออนไลน์น่ารู้ การเลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณา เพราะเซิร์ฟเวอร์มีส่วนสำคัญมาก ต่อการใช้งานเว็บไซต์ การเลือกเซิร์ฟเวอร์ผิด ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นเรื่องน่าปวดหัว เพราะการแก้ไขปัญหาทีหลัง...

Pin It on Pinterest